We gaan de Broekwegwetering vergroenen. In de 2e helft van 2020 hebben buurtbewoners meegedacht over hoe we de Broekwegwetering kunnen vergroenen. Het inrichtingsplan is gereed en in juni 2021 starten we met de uitvoering! Op deze pagina leest u op hoofdlijnen hoe het vergroeningsplan tot stand is gekomen. 

 

Project ‘Vergroenen van de Broekwegwetering’

Een gezonde waterkwaliteit is goud waard voor zowel mens als dier. Daarom hebben de gemeente Zoetermeer en het Hoogheemraadschap van Rijnland de handen ineengeslagen om de waterkwaliteit in de Zoetermeerse plas en een groot deel van het stedelijke gebied te verbeteren en meer ruimte te creëren voor planten en dieren. Dat doen wij door de oorzaken van een slechte waterkwaliteit bij de bron aan te pakken met een scala aan maatregelen in het gezamenlijke project ‘Ons Blauwe Goud’.

De natuur helpt graag een handje mee in het zuiveren van ons water, maar daar moet het wel de ruimte voor krijgen. Daarom is het ook belangrijk om meer ruimte te creëren voor natuur en de kwaliteit van bestaande natuurwaarden te verbeteren. Door te investeren in vergroening wordt het water langzaam gezuiverd, ontstaat ruimte voor een rijkere biodiversiteit en een prettiger leefklimaat voor inwoners. Een van de plaatsen waar we willen investeren in het groen, is de Broekwegwetering.

Waarom de Broekwegwetering vergroenen?

In Zoetermeer wordt al het stedelijk regenwater verzameld in sloten en waterpartijen. Al het regenwater dat in Buytenweg-De Leyens op daken, tuinen en op straat valt, komt uiteindelijk samen in de Broekwegwetering. De Broekwegwetering voert het water over een lengte van ca. 1 kilometer naar de Zoetermeerseplas. De Broekwegwetering ligt centraal in de wijk De Leyens en is een belangrijk herkenningspunt voor de wijk. Diverse haventjes, de hoge voet-fietsbrug, de tuinen langs het water en de stenige oever, vormen het kenmerkende beeld van de Broekwegwetering. 

Een groenere Broekwegwetering zorgt voor meer natuurbeleving. Ook draagt het bij aan het verbeteren van de biodiversiteit en de waterkwaliteit. Dit heeft op de lange termijn weer effect op het terugdringen van de blauwalg in de wetering. 

Kaartbeeld kade openbaar en prive.

Kaart van de Broekwegwetering. De Broekwegwetering heeft ongeveer 800 meter verharde/stenige kade. Dit is tevens het openbare gebied, waarover we met elkaar in de 2e helft van 2020 in gesprek zijn gegaan om te vergroenen.

Bekijk hieronder het filmpje met projectleider Ingrid Hordijk over het project ‘Vergroenen Broekwegwetering’. 

 

 

Om het project Vergroenen Broekwegwetering goed te begeleiden is een brede projectgroep samengesteld. Naast een brede projectgroep was het ook belangrijk dat de omwonenden en de gebruikers van de Broekwegwetering konden meepraten over de planvorming. Hoe het participatietraject is verlopen vindt u stap voor stap via onderstaande button. 

 

Praat mee!

 

Een samenvatting van hoe het inrichtingsplan tot stand is gekomen vindt u hier
Een samenvatting van de reacties op het concept inrichtingsplan met antwoorden vindt u hier

 

 

Blijf op de hoogte

Naam

Laatste nieuws

Concept inrichtingsplan gereed!

In de zomervakantie zijn we gestart met het project ‘vergroenen van de Broekwegwetering’. Het doel...

vergroenenbroekwegwetering
2194