We gaan de Broekwegwetering vergroenen. Wat vindt u van het gemaakte plan? Geef uw mening op deze website. 

Praat mee knop

Welkom op de website voor het project ‘Vergroenen van de Broekwegwetering’

Een gezonde waterkwaliteit is goud waard voor zowel mens als dier. Daarom hebben de gemeente Zoetermeer en het Hoogheemraadschap van Rijnland de handen ineengeslagen om de waterkwaliteit in de Zoetermeerse plas en een groot deel van het stedelijke gebied te verbeteren en meer ruimte te creëren voor planten en dieren. Dat doen wij door de oorzaken van een slechte waterkwaliteit bij de bron aan te pakken met een scala aan maatregelen.

De natuur helpt graag een handje mee in het zuiveren van ons water, maar daar moet het wel de ruimte voor krijgen. Daarom is het ook belangrijk om meer ruimte te creëren voor natuur en de kwaliteit van bestaande natuurwaarden te verbeteren. Door te investeren in vergroening wordt het water langzaam gezuiverd, ontstaat ruimte voor een rijkere biodiversiteit en een prettiger leefklimaat voor inwoners. Een van de plaatsen waar we willen investeren in het groen, is de Broekwegwetering.

Hoe een groenere Broekwegwetering eruit moet komen te zien, werken we de komende maanden graag uit met bewoners, belanghebbenden en andere gebruikers. Denk hierbij aan meer groen langs de kades of drijvende eilanden met waterplanten (float-lands). 

Bekijk hier het filmpje met projectleider Ingrid Hordijk over het project ‘Vergroenen Broekwegwetering’. 
Via deze website kunt u meedenken en meepraten. Daarnaast blijft u via deze website op de hoogte van het proces. 
Als u direct wilt reageren gaat u naar:

Praat mee!

 

Hieronder kunt u meer lezen over de aanleiding en het proces. 

 

Vergroenen van de Broekwegwetering

In Zoetermeer wordt al het stedelijk regenwater verzameld in sloten en waterpartijen. Al het regenwater dat in Buytenweg-De Leyens op daken, tuinen en op straat valt, komt uiteindelijk samen in de Broekwegwetering. De Broekwegwetering voert het water over een lengte van ca. 1 kilometer naar de Zoetermeerseplas. De Broekwegwetering ligt centraal in de wijk De Leyens en is een belangrijk herkenningspunt voor de wijk. Diverse haventjes, de hoge voet-fietsbrug, de tuinen langs het water en de stenige oever, vormen het kenmerkende beeld van de Broekwegwetering. 

Een groenere Broekwegwetering zorgt voor meer natuurbeleving. Ook draagt het bij aan het verbeteren van de biodiversiteit en de waterkwaliteit. Dit heeft op de lange termijn weer effect op het terugdringen van de blauwalg in de wetering. 

Kaartbeeld kade openbaar en prive.

Kaart van de Broekwegwetering. De Broekwegwetering heeft ongeveer 800 meter verharde/stenige kade. Dit is tevens het openbare gebied, waarover we met elkaar ingesprek gaan om te vergroenen.

Proces

We vinden het belangrijk om dit project samen met u vorm te geven. U als bewoner en/of gebruiker heeft kennis van het gebied. Deze kennis willen we graag inzetten om gezamenlijk tot een breed gedragen inrichtingsplan te komen. Wat zijn uw wensen voor het gebruik en de beleving van de Broekwegwetering? 

Er zijn drie momenten waarop we u vragen mee te denken over de vergroening van de Broekwegwetering.

Stap 1: opzetten programma van eisen (juli/augustus)

  • We starten met het maken van een programma van eisen. We stellen dit op door op verschillende vlakken kennis en/of wensen op te halen, te beginnen bij u via deze website. Daarnaast is er een projectgroep opgesteld met specialisten van de gemeente Zoetermeer en het Hoogheemraadschap van Rijnland. Ook betrekken we actief de Beheeroverleg Noord Aa en de Community Zoetermeerse Plas.

Stap 2: samen nadenken over de ‘bouwstenen’ om te vergroenen

  • We ontwikkelen bouwstenen voor het vergroenen van de Broekwegwetering. Een natuurvriendelijke oever zou bijvoorbeeld een bouwsteen kunnen zijn, net zoals de drijvende planteneilanden. De bouwstenen zijn onderdelen die gebruikt worden in het inrichtingsvoorstel. 
  • We organiseren een bijeenkomst (fysiek of digitaal) om deze bouwstenen toe te lichten. Daarnaast plaatsen we de bouwstenen op de website en kunt u hierop reageren.

Stap 3: beoordelen van het inrichtingsvoorstel (september/oktober)

  • Op basis van de verzamelde informatie maken we een inrichtingsvoorstel. De projectgroep toetst dit voorstel op haalbaarheid (technisch en financieel). Daarna koppelen we het inrichtingsvoorstel via de website terug, zodat u kunt zien wat er met uw inbreng is gedaan. U kunt dan ook uw reactie geven op het inrichtingsvoorstel.

Stap 4 definitief inrichtingsvoorstel

  • We bespreken de opmerkingen met de projectgroep en maken het inrichtingsvoorstel definitief. Waarna met de voorbereidende uitvoeringswerkzaamheden kan worden begonnen.  De eindversie plaatsen we op deze website, waarna we met de voorbereidende uitvoeringswerkzaamheden kunnen starten.

Blijf op de hoogte

Laatste nieuws

In de zomervakantie zijn we gestart met het project ‘vergroenen van de Broekwegwetering’. Het doel...

vergroenenbroekwegwetering
2194