Geef uw mening. Wat vindt u van de bouwstenen en eerste modellen van de Broekwegwetering? (U kunt niet meer reageren)

Verschillende bewoners van de Broekwegwetering hebben tijdens de zomer meegedacht om tot een programma van eisen en wensen te komen. Er zijn 34 reacties binnengekomen. We vroegen naar uw wensen voor een groenere Broekwegwetering. De resultaten zijn in deze afbeelding verbeeld. Ook de gemeente en het hoogheemraadschap hebben wensen en eisen ingebracht. Dit heeft geresulteerd in het programma van eisen en dient als kader voor het ontwerp. 

Uw reacties hebben geholpen bij het ontwikkelen van de bouwstenen en de eerste modellen. Dank daarvoor! Nu willen we aan de hand van de bouwstenen en een aantal modellen met u bekijken hoe de Broekwegwetering groener kan worden.

U kunt reageren tot vrijdag 30 oktober. Daarna verwerken we de reacties tot een eerste inrichtingsplan, waarop u, over enige tijd, kunt reageren. Dan ziet u wat er met uw inbreng is gedaan. Daar hoort u later meer over. 

Overige aandachtspunten:

  • Op woensdag 14 oktober hebben we verschillende digitale werksessies gehouden met bewoners. Daar zijn dezelfde beelden getoond als op deze website. De daar gemaakte opmerkingen zijn nog niet verwerkt.
  • Lukt het u of iemand in uw omgeving niet om digitaal te reageren? Bel dan naar de gemeente Zoetermeer (14 079) en vraag naar Ingrid Hordijk. U kunt een geprint pakketje aanvragen. Na ontvangst kunt u schriftelijk reageren.
  • Voor een toelichting op de bouwstenen en modellen kunt u de presentatie op YouTube of hieronder bekijken. Zet uw geluid aan om de mondelinge toelichting te horen. 

 

Klik op de knop ‘bouwstenen’ of ‘modellen’ om uw reactie te geven.

 

Knop naar bouwstenen Knop naar modellen

vergroenenbroekwegwetering
2194
vergroenenbroekwegwetering
2194