Praat mee!

Het concept inrichtingsplan voor de Broekwegwetering is gereed! Via deze website en vier digitale sessies kon u in oktober reageren op de bouwstenen en de eerste modellen. Het verslag vindt u hier. Ook is er overlegd met de gemeente Zoetermeer en het Hoogheemraadschap van Rijnland. Al deze reacties hebben geholpen om dit plan te ontwikkelen. Dank daarvoor!

We zijn erg benieuwd hoe u tegen dit plan aankijkt en horen graag uw reactie. Heeft u opmerkingen, laat het dan weten. Maar laat ook weten als u positief bent, zodat we een goede afweging kunnen maken van alle belangen. Uw mening is belangrijk!

U kunt reageren tot maandag 30 november 2020. Daarna verwerken we de reacties en maken we, in overleg met de gemeente en het hoogheemraadschap, een definitief inrichtingsplan.

Doel

Het doel van dit project is verbetering van de biodiversiteit (hoeveelheid verschillende dieren- en plantensoorten) en de waterkwaliteit in en rondom de Broekwegwetering. En wel op zo’n manier dat het hier in de toekomst ook nog steeds prettig wonen, zwemmen en varen is.

Er zijn bezorgde reacties binnengekomen over het te behouden uitzicht, de veiligheid (met name voor het zwemmen), het aanleggen van boten, de mogelijkheid tot zwemmen, varen en suppen. Deze reacties begrijpen we. Het is goed om u te realiseren dat we als gemeente deze wensen serieus nemen en meenemen in de afwegingen.

Het vergroenen van de Broekwegwetering (bijvoorbeeld door het toevoegen van drijvende eilanden en natuurvriendelijke oevers) heeft uiteindelijk tot gevolg dat de waterkwaliteit verbeterd wordt. Een betere waterkwaliteit is gunstig voor de zwemkwaliteit en de natuur, denk daarbij aan de vissen, vogels en insecten. We hopen dat u dit totaalbeeld meeneemt bij het geven van uw reactie, zodat we gezamenlijk tot een gedragen plan kunnen komen.

Budget en keuzes

Het concept inrichtingsplan laat de ambities zien voor het verbeteren van de biodiversiteit en de waterkwaliteit in en rondom de Broekwegwetering. We maken onderscheid in twee tijdspaden. Het eerste tijdspad richt zich op wat we nu kunnen doen, in 2020/2021. Wat zijn ingrepen die we snel kunnen realiseren. Hiervoor is een (gelimiteerd) budget beschikbaar. Het tweede tijdspad is een mogelijk toekomstbeeld voor de hele Broekwegwetering. Het toekomstbeeld bevat de onderdelen uit het eerste tijdspad en allerlei overige wensen en kansen voor de toekomst. Het geeft een totaalbeeld van de ambities voor het vergroenen van de Broekwegwetering. Voor deze overige wensen en kansen is op dit moment geen budget. De gemeente Zoetermeer wil graag samen met het Hoogheemraadschap van Rijnland verder onderzoeken welke kansen en wensen er mogelijk in de toekomst realiseerbaar zijn.

Er zijn hier nu wel bepaalde keuzes in gemaakt. Er is bijvoorbeeld gekozen om een groot deel van de drijvende eilanden in het eerste tijdspad uit te voeren en een aantal ingrepen te doen om kades te vergroenen. Wij willen u vragen om te kijken of u deze keuzes deelt. Wat zou u het liefst snel gerealiseerd zien? Zou u andere keuzes maken?

Het is dus goed om te weten dat er budget beschikbaar is om enkele ingrepen snel te realiseren. Dit budget is bedoeld om bij te dragen aan de vergroening van de Broekwegwetering om daarmee de waterkwaliteit en de biodiversiteit te verbeteren.

Concept inrichtingsplan

In het concept inrichtingsplan zijn ingrepen voorgesteld op de kade en op/in het water. De ingrepen op de kade zijn voorgesteld op de openbare oevers en de ingrepen op het water daar waar de Broekwegwetering breed genoeg is. De ingrepen op het water bestaan uit een combinatie van drijvende eilanden en natuurvriendelijke oevers, in de vorm van plas-dras oevers.

Een drijvend eiland is een drijvende constructie waar waterplanten op groeien. Het eiland wordt vastgemaakt en verplaatst zich niet met de stroming mee. De planten wortelen in het eiland en een klein deel van de wortels zoekt de weg naar het water voor de benodigde voedingsstoffen. De hoogte van de waterplanten varieert van 40 cm tot maximaal 150 cm. De meeste planten hebben een maximale hoogte van 100 cm. Omdat het water dieper ligt (60 cm), betekent dit dat de planten tot kniehoogte boven de kade uitkomen en enkele sprieten tot heuphoogte. Hier kun je als volwassene makkelijk overheen kijken en zal daarom geen of beperkt effect hebben op het uitzicht. Er komen verschillende bloeiende planten in het drijvend eiland. De voordelen zijn dat het een groene uitstraling geeft, het draagt bij aan de waterkwaliteit en het biedt veel kansen voor insecten en andere dieren. Het blijft mogelijk om je boot dichtbij aan te leggen.

Een plas-dras oever is vorm van een natuurvriendelijke oever. Er wordt grond aangebracht op de bodem van het water in verschillende niveaus. Op deze niveaus groeien verschillende soorten waterplanten. De kade blijft bij deze variant vrij. Een plas-dras oever draagt bij aan het verbeteren van de waterkwaliteit en het is een interessante plek voor allerlei dieren. Daarnaast geeft het vanaf de kade een groen aanzicht. De planten wortelen onder water en ook hier geldt dat je als volwassene makkelijk over de waterplanten heen kunt kijken. 

Klik op Wat gaan we nu doen? of Mogelijk toekomstbeeld om alle reacties op het voorgestelde concept inrichtingsplan te bekijken.

 

Wat gaan we nu doen buttonToekomstbeeld button

 

vergroenenbroekwegwetering
2194
vergroenenbroekwegwetering
2194