BOUWSTENEN

Reageer hier op de bouwstenen. Bouwstenen zijn onderdelen die we gebruiken in het inrichtingsvoorstel. We hebben een heleboel bouwstenen getekend. Er zijn dus veel mogelijkheden. Om het overzichtelijk te maken, zijn de bouwstenen ingedeeld in vijf categorieën. Voorbeelden van bouwstenen zijn: een natuurvriendelijke oever, een steiger en een bijenlint. 

Het hoofddoel van dit project is om de Broekwegwetering te vergroenen en daarmee een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de waterkwaliteit en de biodiversiteit. De ene bouwsteen draagt meer bij aan de doelstelling dan de andere bouwsteen. Houdt u hier rekening mee in uw reactie? Uiteindelijk wegen we de verschillende belangen af bij het maken van het uiteindelijke inrichtingsvoorstel. 

 

Categorieën van bouwstenen:

  • Natuurvriendelijke oevers. Deze bouwstenen dragen allemaal bij aan het vergroenen van de Broekwegwetering en vinden plaats op het water of langs de kade. 
  • Functiegebruik mens. Deze bouwstenen bestaan uit allerlei elementen die we als mens gebruiken. Het gaat om speel- en of zwemelementen, maar ook over het beleven van het water.
  • Functiegebruik dier. Deze bouwstenen bestaan uit allerlei elementen die voor dieren van toegevoegde waarde zijn. Ze leveren een bijdrage aan de biodiversiteit en zorgen voor goede schuil- en nestelplekken voor dieren.
  • Onderhoud en beheer. Deze bouwstenen hebben te maken met het onderhoud en beheer van de openbare ruimte of het water. Het is een ander soort bouwstenen dan in de eerste categorieën. Het zijn vaak geen fysieke onderdelen, maar het gaat om menselijk handelen.
  • Educatie en beleving. Deze bouwstenen zijn gekoppeld aan het beleven van omgeving en ook het bewustzijn en het begrijpen van bepaalde zaken. Net als bij de categorie ‘onderhoud en beheer’ zijn dit niet altijd fysieke ingrepen. 

Elke bouwsteen is verbeeld met een tekening. Onder de tekening wordt het principe toegelicht samen met de voor- en nadelen. We horen graag uw reactie!

De bouwstenen

vergroenenbroekwegwetering
2194