De modellen

Op deze pagina kunt u een reactie geven op de eerste modellen. Er zijn 3 mogelijke modellen getekend. Elk model laat een andere invulling zien. Het zijn zeker nog geen definitieve modellen.

Het hoofddoel van dit project is om de Broekwegwetering te vergroenen en daarmee een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de waterkwaliteit en de biodiversiteit. De modellen bestaan voornamelijk uit bouwstenen die bijdragen aan dit doel. Het is aangevuld met enkele andere bouwstenen. We vragen u hiermee in uw reactie rekening te houden. Uiteindelijk maken we een afweging voor het uiteindelijke inrichtingsvoorstel. 

De modellen zijn bedoeld om een beeld te krijgen van mogelijke locaties waar bouwstenen kunnen landen. We realiseren ons dat langs de Broekwegwetering veel (achter)tuinen liggen. In de modellen richten we ons op de brede openbare oevers bij de Marco Polorede/Columbusrede, de Fregatwerf en de Kaagkade/Klipperkade.

We horen graag uw mening!

Langs alle drie de brede openbare oevers zijn drijvende eilanden geplaatst in het water. De drijvende eilanden zijn in de lengte geplaatst met enkele open stukken ertussen. Daarnaast zijn de plekken op de kade groener gemaakt. Er is verharding verwijderd en daar zijn bijenlinten en bloemrijke bermen voor in de plaats gekomen.

In dit model is volledig ingezet op drijvende eilanden. Er zijn clusters van drijvende eilanden geplaatst in het water bij de brede openbare oevers. De eilanden zijn niet direct langs de kant geplaatst, de kades zijn dus nog goed bereikbaar met een boot.

Langs alle drie de brede openbare oevers komen plas-dras oevers (natuurvriendelijke oevers). De kade, zoals in de huidige situatie, blijft, maar er wordt in het water grond toegevoegd waardoor er allerlei waterplanten kunnen groeien. De plas-dras oevers zijn gecombineerd met vlonders. Je kunt dus via steigers het water op. Langs de Galjoenkade zijn mobiele moestuinbakken geplaatst.

vergroenenbroekwegwetering
2194