Let op! U kunt niet meer reageren op onderstaand voorstel.

Wat gaan we nu doen?

20 november 2020: We hebben ter ondersteuning twee extra visualisaties toegevoegd.


Concept inrichtingsplan: Het eerste tijdspad richt zich op wat er snel te realiseren is. Hiervoor is een (gelimiteerd) budget beschikbaar. 

Houdt u er rekening mee dat het budget bedoeld is om bij te dragen aan de vergroening van de Broekwegwetering om daarmee de waterkwaliteit en de biodiversiteit te verbeteren.

Marco Polorede - Columbusrede

De kade van de Marco Polorede en de Columbusrede wordt vergroend. Het huidige groenvak wordt vergroot. Het ontwerp bestaat uit twee groenvakken met een verhoogde rand. Deze rand kan gebruikt worden om op te zitten. In de groenvakken komen enkele (kleine) bomen met daaronder vaste bloeiende planten. Dit is vergelijkbaar met het groen bij de haven aan de Columbusrede. De kastanjeboom is in slechte staat en wordt vervangen door de drie kleine boompjes. De beplanting zal geen gevolgen hebben voor het uitzicht. Tussen de twee groenvakken komt een pad. Dit pad komt in het verlengde van de Redelaan te liggen. Daarnaast blijft er een breed pad beschikbaar langs het water. De plek blijft ook toegankelijk voor minder validen en de bestaande bankjes blijven staan. De tafeltennistafel blijft behouden, maar wordt mogelijk verplaatst. 

In het water langs de kade is een plas-dras oever voorgesteld met een steiger het water op. De steiger komt in het verlengde te liggen van het pad. Vanaf de steiger kun je vissen, het water in springen of je boot aanleggen. Aan de zijde van de Columbusrede blijven plekken vrij om aan te leggen met boten. De ingreep zorgt een groen beeld vanaf de kade. De plas-dras oever wordt maximaal 10 meter breed, zoals afgebeeld op de plattegrond. Met de bedoeling dat er genoeg ruimte overblijft voor het doorvaren en overstag gaan van (zeil)boten. 

Tot slot zijn er aan de overzijde van de Marco Polorede ook drijvende eilanden voorgesteld bij de plek aan de openbare oever. 

Fregatwerf - Buiskade

De beplanting onder de bestaande bomen worden vervangen door bloeiende en meer diverse heesters. Dit draagt bij aan de biodiversiteit en geeft een aangenamer beeld.

In het water is een groep van drijvende eilanden voorgesteld die als lijnen parallel aan elkaar in het water liggen. Gezamenlijk vormt dit een groter eiland van drijvende eilanden. Vanaf de Fregat (hoogbouw) en vanaf de kade geeft dit een aantrekkelijk groen uitzicht. De eilanden liggen zo’n 10 meter van de kant af dus je kunt hier met een bootje aanmeren. Er blijft genoeg ruimte over om met boten langs te kunnen varen. Daarnaast kun je ook tussen de eilanden doorvaren.

De bestaande bankjes en zwemtrappen blijven behouden.

Galjoenkade

Langs de Galjoenkade komt een drietal groepen van drijvende eilanden. De eilanden liggen in de lengte langs de kade, zodat het water breed genoeg blijft om doorheen te varen. Tussen elke groep is een grote ruimte opengelaten voor het aanleggen van boten. De voorgestelde drijvende eilanden dragen bij aan een groener beeld. 

Kaagkade - Klipperkade

In het plan is voorgesteld om de bestaande grasstrook aan de Klipperkade om te vormen tot bijenlint.

De grote treurwilg bij het gemaal heeft in de bestaande situatie een klein plantvak en dit zorgt ervoor dat de tegels rondom de boom scheef komen te liggen. In het plan is voorgesteld om de boom meer ruimte te geven en het vak te vullen met planten. We kiezen hier voor planten die goed in de schaduw kunnen groeien.

Midden op het water is een eiland van drijvende eilanden voorgesteld. De drijvende eilanden liggen ver van de kade maar zijn hierdoor niet tot last voor allerlei menselijke activiteiten zoals zwemmen, varen en suppen. Daarnaast kunnen de drakenboten blijven komen, de draai rondom het eiland is voor deze boten geen probleem. 

Daarnaast blijven de bestaande bankjes en zwemtrappen behouden.

Wat vindt u van het concept inrichtingsplan voor fase 1?
Wat zou u het liefst gerealiseerd zien in deze fase en waarom?
Zou u andere keuzes maken?

|

Commentaar

 • Mooi uitgewerkt plan en fijn dat ook de bewoners erbij betrokken worden. Het bijenlint vinden we heel mooi, misschien ook elders toepassen !
  30-11-2020 20:04:06
 • Ik kan de kijk van Martijn op plas-dras oevers helemaal onderschrijven en heb ook gezocht naar onderbouwing van het positief effect op de waterkwaliteit. Uiteindelijk vond ik het proefschrift van Jan H. Janse, geboren in een agrarische familie in Zoetermeer in 1955 , waarin hij de positieve invloed van “wetland zones”, ofwel moeraszones rondom een dieper water, aantoont en toelicht. In dit stuk “Model studies on the eutrofication of shallow lakes and ditches (2005)” wordt het positieve effect van deze zones belicht in hoofdstuk 13 (p.216-225). Een samenvatting in het Nederlands staat op pp. 363-369. De studie is gericht op mechanismen die leiden tot verbeter-ing van de waterkwaliteit in meren die overbelast zijn met fosfaten en nitraten en daardoor last hebben van eutrofiëring en de ons bekende algenbloei. Dan blijkt dat nutriëntenopname door moerasvegetatie het belangrijkste mechanisme is. Het model toont ook aan dat goede uitwisseling van water tussen moeraszones en dieper water een voorwaarde is en daar voldoen de voorgestelde plas-dras zones volledig aan. Die open verbinding tussen plas-dras en wetering garandeert uitwisseling van water en een gemiddeld betere waterkwaliteit in de wetering en de plas. Gemaal de-Leijens zal bij piekbelasting toch water blijven leveren en dan is elke bijdrage om een duurzaam evenwicht te bereiken meegenomen, naast de moerasparels en natuurvriendelijke oevers rondom de plas. Op die plekken waar voldoende meters ruimte voor plas-dras zones aanwezig zijn , naast de nodige recreatie, zouden die ook mijn voorkeur hebben . Met daarnaast de voorgestelde floatlands langs een aantal kades. Die zijn natuurlijk ook heel mooi. Een goede investering!
  29-11-2020 22:04:58
 • Het is een goed initiatief om de biodiversiteit en de waterkwaliteit te verbeteren. In hoeverre de verschillende opties bijdragen aan de verbetering van de waterkwaliteit en het oplossen van het probleem van blauwalg wordt niet benoemd. In de presentatie worden nergens huidige en toekomstige geschatte meetwaarden genoemd. Een wetenschappelijke onderbouwing ontbreekt. Hierdoor zie je in de verschillende reacties dat deze meer gaan over de uitstraling en de beleving dan over het doel van dit project, namelijk het verbeteren van de waterkwaliteit. Naast uitstraling, beleving en functionaliteit zou het rendement van de investering één van de belangrijkste argumenten moeten zijn gezien de doelstelling. Vele reacties gaan over het behouden van zwemmogelijkheid, terwijl juist het zwemmen onmogelijk is bij een slechte waterkwaliteit. In het toekomstbeeld zitten voorstellen die mijns inziens een betere uitwerking geven aan de doelstelling. In de 3 hoeken Kaagkade/Klipperkade, Galjoenkade/Buiskade & Marco Polorede/Columbusrede lijkt een plas-dras optie de beste bijdrage te kunnen leveren in het verbeteren van de waterkwaliteit (schat ik in, maar zoals gezegd metingen ontbreken). Om recreatiemogelijkheden gelijkwaardig te houden aan de huidige situatie zouden deze plas-dras opties moeten worden uitgevoerd icm met een T-steiger en/of loop-over-het-water steiger inclusief trap voor zwemmers & bolders voor bootaanleg. Deze behouden de mogelijkheid voor vissers, zwemmers en vaarders om de waterkant te bereiken. Tevens geeft dit een groen beeld in de visualisatie. Vanuit de 25 minuten durende presentatie op deze website is gebleken dat de plas-dras optie minder onderhoud vraagt dan de drijvende eilanden. Alleen daarom al zou de optie drijvende eilanden minimaal moeten worden toegepast aangezien de gemeente Zoetermeer niet uitblinkt in het uitvoeren van onderhoud zoals ook uit vele reacties is gebleken. Ook het budget voor onderhoud ontbreekt waarschijnlijk gezien de opsplitsing in fases. Het uitvoeren van een eenmalig duurdere optie zal zich op de lange termijn terugverdienen ten opzichte van een goedkopere oplossing met daarna een hoop onvoorziene onderhoudskosten (penny wise pound foolish). De hoek van de Marco Polorede wordt aangekleed met een diversiteit aan planten en geeft door de verschillende kleuren en bladsoorten een zeer mooie uitstraling. Dit mis ik in de uitwerking bij de wilg naast het gemaal.
  28-11-2020 11:33:08
 • Ik ben blij met veel groen, maar heb toch wel bedenkingen bij de drijvende eilandjes. Ik ben bang dat de jeugd dit gaat zien als aanmeer- en verzamelplekjes, met alle gevolgen van dien. Het zou ook prettig zijn, als er iets aan de grote hoeveelheid waterlelies/dotters gedaan zou worden bij de woningen aan het water, zodat je weer prettig vanuit je tuin kan varen en zwemmen zonder hierin verstrikt te raken.
  27-11-2020 17:17:38
 • Plan ziet er vriendelijk uit. Veel meer groen en bloemen zonder dat het ruimtelijke zicht op het water verdwijnt.Wordt het groen aan de Kaagkade behalve leuker ook breder? Is voldoende ruimte voor lijkt me......Ik zag dat de bankjes aan de Galjoenkade ongewijzigd blijven. Zou er misschien nog eens positionering van dat meubilair gekeken kunnen worden? Momenteel kan een voetganger moeilijk voorlangs passeren als er mensen relaxed op zo'n bankje zitten; dan moet je eigenlijk over het fietspad moeten.En met hierboven gewenste opfrisbeurt aan de bekkenzijde van het gemaal ben ik het ook helemaal eens!!
  26-11-2020 21:43:15
 • Blij met de voorgenomen veranderingen. De illustraties geven een goed beeld van wat de gedachten zijn. Wel ben ik het eens met de opmerkingen over onderhoud en met J.de Koster over iets doen aan het voetpad, talud en de kade bij het bekken van het gemaal. Misschien kan de bijenlint doorgetrokken worden die kant op zodat daar wat meer kleur verschijnt?
  25-11-2020 22:36:44
 • Ik ben erg blij met de plannen voor de kade Marco Polorede-Columbusrede. Ik heb twee aandachtpunten: als er een pad komt in het verlengde van de Redelaan, dan kan het pad wat nu parallel loopt aan de Columbusrede meegenomen worden in het groenvak. Ook staat er een hek verderop ter hoogte van de treurwilg aan de Columbusrede zodat iemand op de fiets niet recht het water in rijdt. Het staat echter teveel naar links (vanaf de kade gezien) om dienst te doen. Dat deel van de kade wordt nu weinig benut, maak het de mensen gemakkelijk om daar te water te gaan met SUPplanken en dergelijke. Als daar boten aanmeren, ontneem je hun toegang.
  25-11-2020 10:29:39
 • Mooi plan. Onderhoud is wel belangrijk. Hoewel het niet direct met dit vergroeningsplan te maken heeft zou in de zomermaanden iets van toezicht geen overbodige luxe zijn. Sommige bootjes gingen wel heel hard door het water, De drijvende elementen kunnen een leuke uitdaging vormen om hier hard omheen te varen.
  24-11-2020 23:41:26
  • @Pauline de jager: goede punten, helemaal mee eens!
   30-11-2020 19:59:57
 • Deze eerste fase is wat mij betreft voor de Buiskade ook meer dan voldoende verandering en verbetering. Verandering in de aanblik en verbetering van de biodiversiteit. Het is en blijft een woonomgeving waarvan de bewoners bewust hebben gekozen voor wijsheid en uitzicht. Ik blijf erop hameren dat onderhoud voor het hele plan in de meerjarenplan begroting van de gemeente een vaste plek moet krijgen. Dat zou echt voorwaardelijk moeten zijn, anders wordt het er niet mooier op en is het doel voorbijgestreefd.
  24-11-2020 21:36:04
 • Ziet er heel mooi uit. Goed doordacht. Fijn dat het ook allemaal toch snel uitgevoerd kan worden. Uit ervaring weten wij dat er veel zwerfafval en ook glas op de bodrm ligt. Misschien kan hier ook naar gekeken worden. Succes met de uitvoering. Wij volgen jullie met enthousiasme
  24-11-2020 17:17:54
 • Zeer enthousiast over het plan ! Ook fijn dat er rekening wordt gehouden met prettig zwemmen en varen ! Waar ik mij de afgelopen jaren bezorgd over heb gemaakt is het feit dat sommige vissers aan de kade bij de Fregatwerf de zwemmogelijkheid èn de vrije doorvaart belemmeren ! Kinderen kunnen via het trapje niet het water in omdat de visser zich het recht toeëigent om daar zijn netten te drogen en worden zelfs weggestuurd. Ook worden vislijnen zover uitgegooid dat meerdere malen is voorgekomen dat die lijnen in de schroef van voorbijvarende boten kwamen . Ik hoop dat dit meegenomen kan worden in alle overwegingen en dat hier toezicht op wordt gehouden!
  24-11-2020 16:17:42
 • Ik kan mij vinden in het vergroenen van diverse kades. Wat ik niet begrijp is dat vanaf de Marco Polerede de toegang tot het water beperkt wordt tot de nieuw aangelegde steiger. Supboards kunnen niet meer vanaf de kade in het water gelegd worden, kinderenkunnen niet vanaf de kade het water een stuk in lopen of spelen met bodem onder hun voeten. Zij komen vanaf de steiger meteen in het diepe water. Vissers kunnen niet meer vanaf de kade vissen.
  24-11-2020 15:32:09
  • @Peter Faber: Aandachtspunten: 1. Hou de bestaande zwemtrapjes in stand en zorg dat daar ruimte blijft voor zwemmers, supppers etc.2. Kade zijde Columbusrede: hier geen plekken vrijhouden voor boten etc. e.e.a. kan overlast veroorzaken voor aangrenzende bewoners van particuliere woningen.
   27-11-2020 16:04:15
  • @Peter Faber: Aandachtspunten: 1. Hou de bestaande zwemtrapjes in stand en zorg dat daar ruimte blijft voor zwemmers, supppers etc.2. Kade zijde Columbusrede: hier geen plekken vrijhouden voor boten etc. e.e.a. kan overlast veroorzaken voor aangrenzende bewoners van particuliere woningen.
   27-11-2020 14:54:54
  • @Peter Faber: bij de treurwilg aan de Columbusrede blijft nog een heel stuk van de kade open om rechtstreeks vanaf de kade het water op te gaan. Dat wordt nu nog vaak over het hoofd gezien. Er moeten alleen niet teveel boten aangemeerd liggen. En misschien een trap erheen verplaatst.
   25-11-2020 10:37:35
 • Deze eerste fase is wat mij betreft voor de Buiskade ook meer dan voldoende verandering en verbetering. Verandering in de aanblik en verbetering van de biodiversiteit. Het is en blijft een woonomgeving waarvan de bewoners bewust hebben gekozen voor wijsheid en uitzicht. Ik blijf erop hameren dat onderhoud voor het hele plan in de meerjarenplan begroting van de gemeente een vaste plek moet krijgen. Dat zou echt voorwaardelijk moeten zijn, anders wordt het er niet mooier op en is het doel voorbijgestreefd.
  24-11-2020 12:43:26
 • Ik ben blij met de plannen voor het aanleggen van drijvende eilanden langs de Broekwegkade.In een eerder telefoongesprek met mevr. Hordijk heb ik dringend gevraagd een drijvend eiland aan te brengen over de volle lengte van mijn tuin aan de Gaffelaarkade 16. In het ontwerp plan zie ik, dat de lengte van het geplande drijvende eiland echter niet over de volle lengte van mijn tuin wordt aangelegd. Ik loop hiermee een risico, dat vissers hun stek alsnog voor mijn tuin kiezen met als gevolg, dat zij praktisch in mijn tuin zitten met de nodige overlast als gevolg. Ik heb mevr. Hordijk een foto gestuurd van een visser, die deze situatie illustreert. Mijn vriendelijk doch dringend verzoek is, om het geplande drijvende eiland voor mijn tuin te verlengen in de richting van het Fregat met enkele meters tot voorbij het voetpad dat loopt vanaf de Gaffelaarkade naar de Galjoenkade. Er blijft dan genoeg ruimte voor het aanleggen van bootjes en voor vissers. U zal mij daar een groot plezier mee doen.Joop Meijer.
  22-11-2020 12:18:21
 • In eerste instantie wat huiverig over de plannen. Kan niet anders zeggen dan dat de plannen er goed uit zien. Wmb zsm doen.
  22-11-2020 11:41:26
 • We zijn blij met de vergroening in de bocht aan de Marco Polorede, zeker ook voor de waterkwaliteit. Als bewoner naast het plantsoen Sloepkade zijn we ook heel blij met met de voorgestelde floatlands. Het is een goede keuze voor vergroening van de kade en voor de veiligheid. Het veiligst zijn floatlands van minimaal 3 meter breed over de hele lengte tegen de kade, omdat de vaargeul in het midden zo duidelijker aangegeven wordt. De totale breedte van de vaargeul is hier dan altijd nog 80 meter, maar om de bocht is de wetering maar 30-40 meter breed, dus een duidelijke versmalling van de brede vaargeul in de bocht bevordert de veiligheid. De floatlands aan deze kade en de plasdras aan de overkant in de bocht aan de Marco Polorede geven samen een mooie groene aanblik.
  22-11-2020 11:31:00
 • In eerste instantie wat huiverig over de plannen. Kan niet anders zeggen dan dat de plannen er goed uit zien. Wmb zsm doen.
  22-11-2020 11:28:57
 • Plannen zien r goed uit. We maken ons wel zorgen over behoud van water toegang vanaf marcopolorede. 1 stijger is gezien het huidige gebruik om het water op te gaan erg weinig. Voorstel is stijgerpad wat de kade volgt met 3 op/af gangen. Ook het eerder aangegeven onderhoud is een zorg; hier blinkt Zoetermeer niet in uit! Bij de aanplant hoop ik dat maximaal gekeken kan worden naar blauwalg reductie en dat het niet gaat woekeren.
  21-11-2020 19:49:19
 • Volgens ons ziet het er mooi uit ... Het wijdse uitzicht blijft behouden en kades e.d. blijven bereikbaar voor het aanleggen van bootjes, suppen, zwemmen,, vissen e.d. ,,, Punt van aandacht vind ik wel het onderhoud ... Veel is verloederd, tegels scheef, bielzen verschuiven ... Het vervangen van de houten bielzen bij het gemaal en rondom is een verbetering echter er kan nog meer gebeuren bij de kades zelf.Het onderhoud (kades, eilanden, maar ook omgeving rondom) moet wel gewaarborgd worden anders wordt/blijft dit wel een bron van ergernis.
  21-11-2020 9:51:21
 • Mooi plan.Wanneer er prioritering moet plaatsvinden zouden waterkwaliteit en biodiversiteit wat mij betreft bovenaan op het verlanglijstje moeten staan. Waarschijnlijk kunnen die hand in hand gaan.Waterkwaliteit heeft hoge prioriteit zowel voor woongenot als voor gezondheid. Voor wat betreft woongenot: de stank van het water kan in de zomer en de nazomer in sommige jaren niet te harden zijn (ging afgelopen jaar veel beter). En het vieze, stinkende water kàn niet gezond zijn voor zwemmers, surfers en dergelijke èn voor de vis(stand).Biodiversiteit is in meerdere opzichten goed, waaronder fauna, klimaat, vatbaarheid voor plantenziekten. Wellicht valt een tiny forest te overwegen, met laagblijvende inheemse bomen, struiken en planten, bijvoorbeeld bij de Marco Polorede - Columbusrede
  20-11-2020 16:35:32
 • Ik ben enthousiast over dit plan!
  20-11-2020 13:35:59
 • Wat gaan we nu doen: deze fase ziet er mooi uit. Ik mis de legenda. Alles wat rood/roze, oranje en groen is gekleurd betekent dat een aanpassing? Het lijkt veel op het bestaande groen muv het bijenlint en het groen bij de treurwilg. Bij Kaagkade en Klipperkade blijft het water mooi open m.u.v. het eiland in het midden. Ik weet niet of de drakenboten daar last van hebben. Ik mis de aanduiding van de aanlegmogelijkheid van de bootjes aan de Klipperkade. Deze hoort ook in het plan te worden aangegeven lijkt me.
  16-11-2020 17:25:42
 • De plannen zien er mooi en evenwichtig uit. Het karakter van de kadebuurt (met kades) wordt gelukkig niet teniet gedaan door overdadig groen en 'harde' stenige kades blijven. De drijvende eilanden maken het gebied uitdagend voor zwemmers en vaarders.Prioriteit zou wat mij betreft gegeven moeten worden aan de treurwilg bij het gemaal en het aansluitende bijenlint. Dat is snel te realiseren, geeft de boom nog meer status en levert een fleurig beeld op en een belangrijke bijdrage aan de bijen.
  16-11-2020 11:31:21
 • De steigers langs de kom( kaagkade en Klipperkade) van de wetering zijn op ons verzoek geplaatst door de gemeente, maar er is daarna nooit onderhoud aan gedaan. Nu zeer ruw oppervlak met splinters en vuil door vogelpoep en onkruid. Ik hoop de dit samen met de groeneilanden beter onderhouden gaat worden met vastgelegde afspraken met de gemeente.
  15-11-2020 18:08:42
 • Mooi plan.Wanneer er prioritering moet plaatsvinden zouden waterkwaliteit en biodiversiteit wat mij betreft bovenaan op het verlanglijstje moeten staan. Waarschijnlijk kunnen die hand in hand gaan.Waterkwaliteit heeft hoge prioriteit zowel voor woongenot als voor gezondheid. Voor wat betreft woongenot: de stank van het water kan in de zomer en de nazomer in sommige jaren niet te harden zijn (ging afgelopen jaar veel beter). En het vieze, stinkende water kàn niet gezond zijn voor zwemmers, surfers en dergelijke èn voor de vis(stand).Biodiversiteit is in meerdere opzichten goed, waaronder fauna, klimaat, vatbaarheid voor plantenziekten. Wellicht valt een tiny forest te overwegen, met laagblijvende inheemse bomen, struiken en planten, bijvoorbeeld bij de Marco Polorede - Columbusrede
  15-11-2020 15:42:44
  • @Lotte: het evt. overwegen van een tiny forest (?!) (bv. bij de Marco Polorede) is geen goed idee. Het belemmert de vrije doortocht van alles wat vaart, belemmert het vrije uitzicht over de wetering en zorgt voor veel overlast voor de bewoners (zie bv. de problemen in het broedseizoen voor de bewoners aan de Noordhovense Plas).
   17-11-2020 10:28:41
 • Galjoenkade, de bosjes voor onze deur zouden 50 cm. Hoog blijven. Dat is nooit geweest. Het uitzicht is niet fraai. Kunnen daar ook zulke mooie perkjes gemaakt worden met kleur en laag zodat wij ook uitzicht hebben.Kan er ookrekening gehouden worden met zwemmen en bootjes. Hoeft niet overal maar stukken open. Het ziet er mooi uit.
  15-11-2020 12:51:33
 • Mooi plan, ziet er weloverwogen uit! Grootste zorg blijft het regulier onderhoud en aandacht voor zwerfvuil.* Drijvende eilandjes midden op plek Galjoenkade- Kaagkade- Klipperkade: geen goed plan; het belemmert de vrije doortocht van bootjes, belemmert het vrije uitzicht over de wetering en zorgt voor een (te) grote concentratie van vogels.* Drijvende eilandjes aan overzijde Marco Polorede (openbare oever): s.v.p. plaatsing van een beperkt aantal eilandjes zo dicht mogelijk tegen de oever aan, zodat de vrije doortocht (‘in de bocht’ ) blijft bestaan voor alles wat vaart.
  15-11-2020 11:53:06
 • Ziet er heel mooi uit.
  15-11-2020 8:45:18
 • Prima plannen! Is er zicht op de mate van benodigd onderhoud en de wijze waarop dat moet gebeuren? Want het zou jammer zijn als het na enige tijd 'verrommelt' bij gebrek aan ingecalculeerde nazorg.
  14-11-2020 19:27:43
 • Ben erg enthousiast, het ziet er allemaal veelbelovend uit!Mijn enige zorg is het onderhoud. Als dat goed gebeurd blijft het er mooi uit zien. Zo niet......
  14-11-2020 19:20:50
 • Ziet er idd veelbelovend uit, meer groei en bloei 🌹🌼🌻langs waterkant , fijn en mooi mits er goed onderhoud wordt gepleegd ,hoop dat daar wel genoeg budget voor is en blijft!
  14-11-2020 19:08:48
 • Ontzettend fijn dat er wordt gekeken naar vergroeiing! Dank gemeente!
  14-11-2020 17:54:02
 • Ontzettend fijn dat er wordt gekeken naar vergroeiing! Dank gemeente!
  14-11-2020 17:54:01
 • Ziet er mooi en veelbelovend uit. Wel loop ik al veel langer met de vraag waarom langs grote delen van de Broekwegwetering er geen bescherming is tegen in het water lopen/vallen/fietsen, van vooral kleine kinderen. Er is m.i. nog nooit een ongeluk geweest met slachtoffers, maar moeten we daarop wachten? Wat zijn de argumenten om dit niet te doen? Dat zou misschien ook met groenvoorzieningen kunnen worden opgelost. Of haal ik nu teveel overhoop. Grote delen van de oevers vind ik akelig kaal.
  14-11-2020 14:47:29
  • Rob
   @Fien Meiresonne: Het mooie en passende is nu juist dat er eens geen hekjes e.d. langs het water staan. Overal hekjes plaatsen maakt het rommelig en het gevaar kun je nooit 100% uitsluiten. En - zoals gezegd - er zijn nooit ongelukken gebeurd. De weidsheid van de kades past bij de kadebuurt.
   16-11-2020 11:17:38
  • @Fien Meiresonne: ook heel erg mee eens :) Als je onverhoopt je kind zonder zwemdiploma in een fractie van een seconde uit het oog bent verloren slaat de schrik je om het hart als je denkt aan de kade. Als je daar in valt en niemand ziet het kom je er ook nooit meer zelfstandig uit bij die hoge kade.
   14-11-2020 17:53:15
 • Maak aub weer iets moois van de taluds bij het bekken van het gemaal. T.h.v. gezondheidscentrum is na de werkzaamheden aan het gemaal de omgeving erg slecht en atmoedig achtergelaten. Voetpad, talud, kade, alles even slecht.
  12-11-2020 19:39:30
  • Rob
   @J.de Koster: Helemaal mee eens.
   16-11-2020 11:18:13
  • @J.de Koster: Helemaal mee eens
   15-11-2020 15:26:44
  • @J.de Koster: eens, en dat geldt eigenlijk voor alle toegangsrichtingen naar het winkelcentrum/ sprinter, inclusief het centrum zelf...
   14-11-2020 19:22:40
  • @J.de Koster: Ja heelerg eens.
   14-11-2020 17:51:21
Je moet eerst inloggen om commentaar te leveren
vergroenenbroekwegwetering
2194

Wat gaan we nu doen buttonToekomstbeeld button

vergroenenbroekwegwetering
2194