Let op! U kunt niet meer reageren op onderstaand voorstel.

Mogelijk toekomstbeeld

Het tweede tijdspad is een mogelijk toekomstbeeld voor de hele Broekwegwetering. Het toekomstbeeld bevat allerlei wensen en kansen voor de toekomst. Hier is op dit moment nog geen budget voor. De gemeente Zoetermeer wil de kansen en wensen graag samen met het Hoogheemraadschap van Rijnland oppakken.

Houdt u er rekening mee dat het budget bedoeld is om bij te dragen aan de vergroening van de Broekwegwetering om daarmee de waterkwaliteit en de biodiversiteit te verbeteren.

Houdt u er ook rekening mee dat het toekomstbeeld mogelijke kansen en wensen laat zien; het is niet zeker dat dit allemaal gerealiseerd kan gaan worden.

Noordkade

De noordzijde van de Broekwegwetering, de toegang tot de Zoetermeerse Plas, wordt door veel bewoners erg gewaardeerd. Het is er groen en wordt door veel bewoners genoemd als een aantrekkelijke plek. Echter is de kade aan de oostkant stenig en hard. In het plan zijn hier drijvende eilanden voorgesteld in een enkele rij langs de kade. Vanaf de kade én vanaf het water zorgt dit voor een groener beeld. In totaal zijn dit zo’n 80 m2 aan drijvende eilanden.

Marco Polorede - Columbusrede

Voor dit gebied hebben we geen verdere wensen en kansen.

Fregatwerf - Buiskade

In het water langs de Buiskade is een plas-dras oever voorgesteld met een steiger het water op. De steiger komt in het verlengde te liggen van de bestaande weg (Buiskade). Vanaf de steiger kun je vissen, het water in springen of je boot aanleggen. Aan de zijde van de Columbusrede blijven plekken vrij om aan te leggen met boten. De ingreep zorgt een groen beeld vanaf de kade en er blijft genoeg ruimte voor (zeil)boten om door te varen. Aan de Fregatwerf blijft ruimte voor het aanleggen van boten en het zwemmen.

Een andere kans is het vergroenen van het talud langs de Fregatwerf en Buiskade. Het talud is momenteel verhard en zou een groenere uitstraling kunnen krijgen.

Galjoenkade

Voor dit gebied hebben we geen verdere wensen en kansen.

Kaagkade - Klipperkade

Een kans is om het talud langs de Kaagkade en het pleintje te vergroenen. De taluds zijn momenteel verhard en zouden een groenere uitstraling kunnen krijgen.

In het toekomstbeeld is een vlonder toegevoegd aan twee zijden van de drijvende eilanden. Het centraal gelegen eiland krijgt hierdoor een recreatieve functie.

Eventueel zou in een nog latere fase een plas-dras oever toegevoegd kunnen worden aan de Kaagkade in combinatie met een steiger het water op. Er moet rekening gehouden worden met het aanmeren van drakenboten. Daarnaast moet blijken of dit op dat moment gewenst is door bewoners.

Wat vindt u van het toekomstbeeld?
Wat zou u het liefst gerealiseerd zien in deze fase en waarom?
Zou u andere keuzes maken?

|

Commentaar

 • Mooi plan! Aan de noordkant zijn er naast de drijvende eilanden mogelijkheden te over de kade te vergroenen. Hier liggen wel heel veel tegels. Een bijenlint zou een veel fleuriger aanblik geven. Nu maar hopen dat de gemeente ook geld heeft om in de toekomst te blijven vergroenen en inderdaad het nodige onderhoud te doen!
  30-11-2020 20:11:43
 • Ben geen voorstander van plas-dras oevers zo midden in de stad. Wordt volgens mij al snel een rommeltje met half drijvend afval.Daarentegen lijken steiger-structuren me voor zo'n stedelijke locatie een aanwinst voor het gebruik. Zwemmen, vissen, varen......Meer vergroening van de zijde Kaagkade lijkt me zeker mogelijk. Misschien met een op de wetering afwaterende waterpartij...?Zo blijf ik het verlichten van de houten brug ook een leuk, aankledend idee vinden.
  30-11-2020 14:17:26
 • Tja wat zal ik zeggen het gaat het nieuwe recreatiegebied worden .Lang geleden heeft mijn man een gesprek gehad met de bedenkster van dit geheel en toch duidelijk gemaakt wat er zoal gaande is rondom en in het water.Bootjes ( tegenwoordig boten) met benzinemotor die zouden een vergunning hebben maar dat is toch niet goed voor milieu . Dan in de vroege morgen de lopende auto’s van onze niet vriendelijke vrienden de vissers die luid ja bijna schreeuwend al hun spullen op het wandelpad aan het water plaatsen zodat er dus niemand meer langs kan en dat een dag lang tot de schreeuwers hun auto’s weer van de stoep halen ( parkeerverbod ) om alles weer in te laden en luid toeterend weer vertrekken. Dan de nachtvissers in een woonwijk met tent en al kan er weer niemand door want ze zetten alles al op om een uurtje of acht en ook deze auto’s parkeren ze waar ze maar willen,waar al deze vriendelijke lui hun grote behoeften doen wil ik niet weten maar het plasje gaat gewoon tegen mijn bosjes aan de zijkant van de woning aan en durf er niets van te zeggen want dan is leiden in last .Ook de bankjes aan het fregat is ook geen succes de jongelui maken er een zooitje van gebroken bierflessen geschreeuw harde muziek en dat heb ik nog maar over 2 bankjes. Het verkeer van klein tot vrachtwagens met aanhangers de A2 is rustiger en dat met een blinde bocht je ziet de fietsers al bijna door de lucht vliegen zo het water in levensgevaarlijk .Ik kan nog lang doorgaan met wat de gemeente zou moeten doen en wat ik al vaak heb aangegeven maar helaas je hoort er nooit wat van ook nu is er niet geluisterd naar wensen . O p handhaving hoef je ook niet rekenen die krijg je niet eens te pakken als je ze nodig hebt.Wij wonen in een woning aan het water gekocht met een vrij uitzicht en lekker gezellig druk maar niet om aan de rand van een recreatiegebied te wonen waar vissers en mensen met een picknickmand op een voetpad gezellig gaan doen, bewoners zitten er niet eens, dus in het kort en vele met mij zijn geen voorstander van dit voorstel.
  29-11-2020 9:50:46
 • Prima om het talud langs de Klipperkade te vergroenen. Wel is het wenselijk dat het lage deel langs het water middels trappen bereikbaar blijft. Ook een eilandje in het midden van de zwaaikom is goed, mits het niet te groot wordt.. Waar we absoluut niet voor zijn is het aanbrengen van een plas-dras zone voor de kade langs de Kaagkade en Klipperkade. Het belemmerd het gebruik door zwemmers, vissers en watersporters. Ook wordt het toezicht op vooral zwemmers beperkt wat gevaarlijk kan zijn voor hulpverlening.
  27-11-2020 16:25:02
 • Ben geen voorstander van plas-dras oevers zo midden in de stad. Wordt volgens mij al snel een rommeltje met half drijvend afval.Daarentegen lijken steiger-structuren me voor zo'n stedelijke locatie een aanwinst voor het gebruik. Zwemmen, vissen, varen......Meer vergroening van de zijde Kaagkade lijkt me zeker mogelijk. Misschien met een op de wetering afwaterende waterpartij...?Zo blijf ik het verlichten van de houten brug ook een leuk, aankledend idee vinden.
  26-11-2020 21:51:10
 • Natuurlijk ben ik verheugd met het vergroenen van mijn straat en de plannen zoals die er nu liggen. Al 34 jaar is het water voor mijn deur een belangrijk onderdeel van mijn woongenot. Maar toch een paar opmerkingen van mijn kant. 1e De groene plas-dras oever vind ik leuk maar kennen we nu ook al in de zomermaanden als de prachtige waterlelies in bloei staan en de bocht volgelopen is met kroost. Als zwemmer daal ik af van het trapje en worstel mij door de waterlies. Geen probleem, maar kinderen vinden het vies!!! Als verwoed kajakker en supper is het prettig bij het aanmeren de steun van de gesloten kade te voelen dat brengt mij op opmerking 2. De getoonde stijger oogt leuk maar is niet functioneel voor aanmeren omdat er tussen de palen schiet. Ik reken op een trappetje aan het eind van de stijger. Het water heeft de 1e 10 meter een diepte van ong. 1 meter waarna het afloopt tot je er niet meer kan staan. Dus hoop ik dat deze 1mter diepte ook voor de stijger komt wat voor kinderen wel belangrijk is. Punt 3. Als de plas-dras oever wat korter zou kunnen worden, rechts op de marco polorede dan kunnen suppers, kajakkers en zeilers gebruik blijven maken van de vaste kade. De bolders zitten er nog. Een kleine aanpassing van de bestrating zou dan wel fijn zijn. Tot slot hulde aan de initiatiefnemers voor dit leuke plan.
  25-11-2020 14:11:35
 • Het allerbelangrijkste: Vergroenen; Fantastisch! Er zijn al genoeg kale kades en steenvlaktes. Begroeiing is gunstig voor de waterkwaliteit en de gezondheid van mensen. Voorkeur voor wilde planten, wat ook belangrijk is voor de insectenwereld. Goed initiatief van gemeente en hoogheemraadschap!
  24-11-2020 17:03:02
 • De floatlands voor het Fregat zijn wel mooi om te zien, maar plasdras van 10 meter breed over die 60 m lengte aan de kade is niet minder mooi en geeft meer rendement voor de waterkwaliteit. Je houdt ook meer ruimte voor de drakenboten , die kunnen hier dan een mooie draai maken. Plasdras aan de Kaagkade , 50 x 10 m breed , levert een goede bijdrage aan de waterkwaliteit en verzacht de harde aanblik van het water. Fijn dat er nu gezorgd wordt voor een duurzaam evenwicht in de water- en zwemkwaliteit van de wetering en de plas voor onze (klein) kinderen en in de verdere toekomst. Plasdras levert daarvoor het meeste rendement.
  22-11-2020 11:44:29
 • Wat vindt u van he toekomstbeeld: hier word ik wel verdrietig van. Tijdens de digitale sessie hebben we duidelijk gesproken over de wens om het water bij de Klipperkade en Kaagkade vrij te houden voor het aanleggen van boten en voor de mogelijkheid om te vissen en te zwemmen. Als ik nu de tekening zie met een uitgebreide plas-dras met steiger, dan verbaast mij dat. Ik hoop dat de inspraak van de bewoners geen farce blijkt te zijn. Er is tijdens de sessie ook gesproken over het risico dat bewoners iets roepen over het vergroening aan de ene kant van de plas, terwijl ze zelf aan de andere kant wonen. En vice-versa. ("zolang ze er zelf maar geen last van hebben"-opties).Vergroenen en opfleuren met bloemen op de kade is prachtig, zoals die mooie plantenbakken bij de Columbusrede/Hulkwerf. Maar laat het water aan de Klipperkade en de Kaagkade vrij a.u.b.
  16-11-2020 17:45:14
 • Plas-dras langs de kades van de klipper en kaagkade haalt alle mogelijkheden tot ontspanning weg. Er kan niet meer gevist, gezwommen of aanleggen met bootjes worden. Allemaal dingen, die volgens mij tot ieders tevredenheid nu gebeuren. Ook redenen waarom mensen in deze buurt een huis gekocht hebben. Verder zou ik wel willen weten hoe het zit met plas-dras....breidt dat net zo uit als kroos? Dit met oog op jarenlange ervaring met het niet of amper gebeuren van onderhoud van bestaande groenplekken in deze buurt. Zit straks deze hele hoek met dit spul? Ook de term ‘mogelijk’ die veelvuldig wordt gebruikt baart zorgen. Aanleggen van eventueel steigers, aanmeerplaatsen etc valt onder die noemer. Zoetermeer kampt met hele grote tekorten. Dit gaat er dus nooit komen om budgetaire redenen. Tijdens het praten met buurtbewoners komen we eigenlijk tot de conclusie dat we nu best tevreden zijn met de huidige situatie. Iets vergroenen is prima mits er dan ook voldoende onderhoud plaats vindt, maat behoud de recreatie mogelijkheden.
  16-11-2020 13:14:36
 • Een plas-dras oever bij de Marco Polorede / Columbusrede is zeer gepast. Je gaat vanuit de stad (stenig en hard) richting de Zoetermeerse Plas (groen en zacht). Verdere vergroening van het talud langs de Kaagkade en het pleintje, van het talud langs de Fregatwerf en Buiskade en een plas-dras oever bij de Buiskade tasten m.i. dat typisch stedelijke, stenige karakter van de kadebuurt teveel aan. De drijvende eilanden doen dat niet en zijn uitdagend voor zwemmers, vaarders, vogels en eenden.
  16-11-2020 11:46:28
 • Al eerder voorgesteld om een zwemtrap te plaatsen aan de Galjoenkade bijv. in de nabijheid van het bankje dichtbij het gemaal. Nu ben ik aan het zeulen met een ladder zodat de kinderen uit het water kunnen komen.
  14-11-2020 11:20:12
Je moet eerst inloggen om commentaar te leveren
vergroenenbroekwegwetering
2194

Wat gaan we nu doen buttonToekomstbeeld button

vergroenenbroekwegwetering
2194